Наша місія

Місією організації є впровадження ефективного управління у різноманітні сфери життя українського суспільства, підвищення фінансової грамотності та гендерної чутливості управлінців і підприємців шляхом

  • системного навчання лідерів соціальних змін,
  • дослідження та розповсюдження кращих практик управління,
  • підвищення якості соціального діалогу серед ключових зацікавлених сторін (органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, навчальних закладів тощо).

Наші переконання

  • Позитивні зміни в Україні можливі й Громадська організація є їх каталізатором.
  • Підприємництво є основою конкурентної економіки і громадянського суспільства.
  • Економічне мислення і фінансова грамотність важливі для успіху кожної людини в ринковій економіці.
  • Жіноче лідерство – важливий чинник формування економічної конкуренції і зрілого громадянського суспільства.
  • Командний підхід – найбільш ефективний спосіб реалізації позитивних змін в організаціях і громадах.
  • Синергія із зарубіжними і вітчизняними неурядовими організаціями, бізнесом та органами державної влади і місцевого самоврядування є джерелом позитивних змін.

Наше бачення

Ефективне функціонування будь-якої сфери українського суспільства досягається завдяки існуванню вільної конкуренції серед основних постачальників послуг (бізнес і НДО, приватні і державні установи тощо).

Громада активно залучена до обговорення соціальних проблем і шляхів їх вирішення, а також до контролю за діяльністю органів державної влади і розподілом бюджетних коштів.

  • При реформуванні суспільства використовуються кращі практики та досвід міжнародних експертів та міжнародної фінансової і технічної допомоги.